2018-09-02

Årets besök på Solgården

Att besöka Solgården är alltid en stor glädje. Många anhöriga glada äldre och en mycket samarbetsvillig personal möter oss. Årets besök med musik och tårta avnjöts av drygt 60 personer. Bestående av Äldre, Anhöriga, Personal och vi från Anhörigföreningen.

Vi kommer gärna tillbaka nästa år igen. Nedan bildkavalkad som bevis.2018-08-24

Underhållning med Per-Ola på Dagverksamheten Linden

Årets besök var lika uppskattat som vanligt. Närmare 60 personer deltog inklusive anhöriga, personal och anhörigföreningen. Det är en fröjd att se glädjen hos dom vi besöker. Vi blir lika mycket glada som dom vi försöker glädja Per Ola har en fantastisk förmåga att entusiasmera hela sällskapet. Nytt besök nästa år är ett måste. Nedan lite bildkavalkad som bevis.


Belöna Anhörigstödjare 2018

Årets dragning förrättades av Anders Nissen Ordförare för Svedal Företagsgroop.

En ära att få ha honom till detta. Beslut att lotta 10 vinnare var spikat vid årets början. Antalet inkomna nomineringar var 32. Vi gläds åt att det blir allt flera som nominerar. Dragningen gjordes vid vårt ordinarie anhörigcafé som för dagen besöktes av 23 personer.

Anders förrättade dragningen med den äran och vi tackar för hans fina medverkan.

De lyckliga vinnarna är följande

Vinnare 2018 Anhörigstödjare

Ingrid Larsson Sv

Camilla Henriksson Sv

Ann-Marie Nilsson Sv

Bo Karlsson Sv

Kerstin Jonler Sv

Jonny Pettersson Sv

Kurt Persson Sv

Carina Boklund Sv

Gunilla Lindqvist Mö

Jane Reimers Falsterbo


Nedan följer lite bildkavalkad från dragningen

 
2018-05-14

Besök på Johanna museet

2018-05-08

Medlemsmöte med gofika och musik av SKÅNSKA VISOR

2018-04-18 Bilder från föreningsmötet

2018-04-06

Utmärkelsen Årets nätverkare, som delats ut av Svedala­Sturups Rotaryklubb, är den andra som Stefan Bauer fått för sitt arbete. Redan 2014 uppmärksammades han av Lions i ett liknande sammanhang.Stefan Bauer prisad för sitt engagemang

SVEDALA · ÅRETS NÄTVERKARE

■ Svedala anhörigförening gick från vilande till landets näst största på nio år. Nu belönas den drivande kraften Stefan Bauer med utmärkelsen ”Årets nätverkare”.

Stefan Bauers tillvaro som anhörigvårdare började 2004 när hans fru fick Parkinsons sjukdom, som kännetecknas av tilltagande rörelseproblem, stelhet och skakningar. Hustrun behövde allt mer hjälp för att klara vardagen. Mycket tack vare Stefan Bauers stöd och omvårdnad kunde hon under flera år bo kvar i hemmet innan hon flyttade till ett särskilt boende.

Stefan Bauer märkte snart att det trots samhällets hjälp ställdes stora krav på honom som anhörigvårdare. Och han insåg att han var långt ifrån ensam i sin situation. – De flesta vill ta hand om sina anhöriga. Men under reglerade och anständiga förhållanden. Som det är nu är det blir det ofta omänskligt. Hemmet förvandlas till en vårdinrättning med den anhörige som en jourpersonal dygnet runt, säger han. För många var och är rollen som anhörigvårdare ensam och tung att axla.

– Man vill hjälpa. Men inte bära bördan ensam. Enligt våra sociala trygghetslagar är samhället ansvarigt, men lever inte alltid upp till kraven, säger Stefan Bauer.

Han kom snart i kontakt med andra anhörigvårdare. – Jag förstod att det fanns många som behövde stöd och gemenskap. Jag fick också veta att det tidigare funnits en anhörigförening i Svedala. – Det visade sig att den gamla föreningen fanns kvar. Vi utlyste ett upptaktsmöte och valde en ny styrelse. Vid första mötet var vi 28 medlemmar. Efter ett år hade det ökat till över 100 och numera är vi landets näst största förening med 385 medlemmar, säger Stefan Bauer. Enligt honom är bara anhörigföreningen i Malmö med 580 medlemmar större.

Idag har Svedalaföreningen en utbyggd verksamhet med träffar för anhörigvårdare och före detta anhörigvårdare varje tisdag i Svedala och varannan måndag i Bara. – I Svedala är vi 25–30 som träffas varje gång. I Bara är vi omkring 10. Men där är verksamheten nyare, säger han.

Stefan Bauer prisad för sitt engagemang Stefan Bauer, Svedala anhörigförening

Varje år uppmuntrar föreningen tio anhörigvårdare med en valfri upplevelse. Urvalet sker genom lottning och vinnarna får ta med sig en vän och göra något trevligt till en kostnad på upp till 2 000 kronor.

Utöver den lokala föreningsverksamheten har Stefan Bauer även varit med och startat ett nätverk för anhörigföreningar i hela Skåne, utvecklat ett samarbete med andra föreningar och hittat sponsorer som stöttar verksamheten. – Det är klart att man blir stolt och rörd när andra lägger märke till det man gör. Men det handlar inte bara om mig. Hela verksamheten är et lagarbete där många är delaktiga. Det vi gör är ju att bygga framtid för alla. Förr eller senare kommer alla att få behov av hjälp och stöd.


FAKTA

Ur motiveringen: ■ ”För hans stora insatser för att skapa fungerande nätverk kring personer som vårdar sina anhöriga. Han har varit spindeln i nätet då det gäller såväl start som uppbyggnad av Svedala Anhörigförening, som med 380 medlemmar är en av landets största anhörigföreningar. ■ Stefan har medverkat till uppbyggnaden av ett omfattande samarbete med såväl kommunen ochdess personal som med Röda Korset och Värby församling med flera i arbetet med att drivaanhörigcafé och informationsträffar i både Svedala och Bara. Han har också lyckats bygga upp ett sponsornätverk med ett 50-talet företag som bland annat finansierar ett 10-tal årliga belöningar till anhörigvårdare.”

TEXT: MATS AMNELL mats.amnell @sydsvenskan.seStefan Bauer, ordförande i Svedala Anhörigförening, är tacksam för hans arbete med att utveckla föreningen han startade 2010 uppmärksammas och prisas. FOTO PERNILLA NIELSEN NEGRÉN

2010 startade Svedalabon Stefan Bauer Svedala Anhörigförening. Nu har hans engagemang och insats med att bygga upp Sveriges näst största anhörigförening prisats med Rotarys utmärkelse Årets nätverkare i Svedala.

– Det känns väldigt upplyftande. Jag är väldigt berörd av alla dem som faktiskt tänker på det jag gjort. Det säger Stefan Bauer, ordförande i Svedala Anhörigförening, som han 2010 tog initiativet att starta. Stefan Bauer var då själv anhörig till hustru Kerstin som diagnostiserats med parkinson och pannlobsdemens.

I takt med att Kerstins behov ökade började han själv söka information. Han berättar att han pratade med andra som liksom han själv vårdade en anhörig och insåg att det inte fanns någon anhörigförening i Svedala där den som önskade kunde få information men också förståelse och umgänge med likasinnade.

Sagt och gjort, han startade upp föreningen som 2014 var landets största med 400 medlemmar. Att jämföra med Malmö som i dag har runt 600.

– En och en halv miljon människor i Sverige beräknas hjälpa och stödja en anhörig så skulle det vara runt 2 800 personer enbart i Svedala med runt 20 000 invånare, säger Stefan Bauer som hoppas på fl er medlemmar men säger:

– Många vill helt enkelt inte söka hjälp hos kommunen för att de upplever att de är skamligt. Men ingen orkar vårda och sköta om en anhörig 24 timmar om dygnet, varje dag, varje vecka 365 dagar om året.

Han menar att Svedala är en bra kommun som anhörig och vårdbehövande, men lever inte alltid upp till det som krävs enligt lag.

– Där kan vi komma in som ett komplement. Driver enskilda ärenden har vi inte juridiska resurser till, men vi kan hjälpa till för att sammanföra anhöriga med kommunen men även tvärtom.

En strävan efter att verksamheten ska utvecklas har hela tiden varit Stefan Bauers drivkraft och en viktig del i arbetet är alla sponsorer och samarbetspartners som anhörigföreningen knutit till sig.

Som mest femtio företag har både ekonomiskt eller på annat sätt stöttat föreningen som på så sätt kan stötta anhöriga i behov på olika sätt.

– Sponsorerna möjliggör till exempel att vi varje år kan dela ut som mest 2000 kronor till tio anhöriga som får använda pengarna till en upplevelse för att komma ifrån och slappna av tillsammans med andra än den anhörige de vårdar, berättar Stefan Bauer.

I samband med fredagens företagsmässa i Svedala fi ck Stefan Bauer bland fem nominerade ta emot Svedala-Sturup Rotaryklubbs utmärkelse för sitt mångåriga engagemang. Motiveringen löd:

”För hans stora insatser för att skapa fungerande nätverk kring personer som vårdar sina anhöriga. Han har varit spindeln i nätet då det gäller såväl start som uppbyggnad av Svedala Anhörigförening, som med 380 medlemmar är en av landets största anhörigföreningar”.

Stefan Bauer konstaterar att föreningen behövs, trots ett av världens bästa socialförsäkringssystem. Det svenska systemet räknar med att en anhörig som bor under samma tak som den hjälpbehövande tar ett stort, oavlönat, ansvar.

– Det är inte så att vi anhöriga inte vill vara med och stödja och hjälpa, men det måste ske på frivillig basis. Det är när det blir ett tvång som det blir problem och sliter ut människor. Många anhöriga jobbar men går ner i arbetstid för att klara av situationen och påverkas då i sin tur av lägre lön, lägre pension. I värsta fall blir även de vårdbehövande när de slits ut både fysisk och psykisk, säger Stefan Bauer.

Det är nu fyra år sedan hans hustru Kerstin gick bort, men träget har han fortsatt sitt engagemang i föreningen som arrangerar informationsträffar, nätverkar och möter kommunens representanter, företag och andra föreningar. Varje tisdag hålls det ett anhörigkafé på Stella dagcentral och varannan måndag även på Bara Dagcentral. Båda dagarna mellan klockan 14 och 16 är alla som önskar välkomna.

– Det handlar om umgänge även för de som blivit ensamma efter att ha vårdat en anhörig. Här kan man träffa andra året om, även på sommaren. Många verksamheter stänger ner på sommaren, men för många anhöriga är det då som det är störst behov av stöd när andra anhöriga och vänner reser bort och är upptagna på annat håll.