Här kommer viktiga länkar som du kan gå vidare till och hämta egna uppgifter.

Att visa intresse berikar livet. Ge inte upp!

 

Anhörigas riksförbund

Antibiotikarådgivning

Baraportalen

Boverket

Demenscentrum

Hallå konsument

Hjälpmedelsinstitutet

Kommuner o Landsting

KonsumentIQ

Konsumentservice

Konsumentverket

Malmö Anhörigförening

National Encyclopedin

Nationellt kompetenscentr.

Nummerupplysning

Nätverket Aktiv Senior

Polisen i hela landet

Socialstyrelsen

Sjukvårdsrådgivning

Statistiska Centralbyrån

Svedala kommun

Svenska akademiens ordlista

Sveriges riksdag

Teknik för äldre

Äldre i centrum