Bli medlem!

Var med och utveckla

anhörigverksamheten så att alla kommande generationer får en värdig vardag.

Välkommen till vår hemsida. Anhörig är den som har någon närstående som då och då behöver lite tillsyn eller omtanke. Det finns över en miljon personer i vårt land som har någon form av funktionsnedsättning. Med nio miljoner invånare är det lätt att inse att praktiskt taget alla fungerar som anhöriga. Med andra ord är alla, även Du, välkommen att vara medlem och stötta verksamheten. I övrigt vem vet när Du själv blir i behov av att ha någon anhörig som ser till att Du får fortsätta och ha ett fullgott liv. Den framsynta människan planerar för sin framtid.

2010-04-14 

Svedalas Anhörigförening har åter startat efter sex års vila.

Vi är många som aktivt träffas för att stötta varandra i den dagliga verksamheten. Bortåt 80% av all handikappvård sköts av anhöriga. Trots att, detta enligt sociallagen är  kommunernas skyldighet. Vi gör det gärna för vi känner varmt för dem vi vårdar men vi behöver stöd i vår vardag. Detta stöd vill vi utveckla tillsammans med kommunens personal. Denna personal gör ofta ett mycket gott arbete men inget är så bra utan att det kan bli bättre. Vi skall berömma det som är bra och förändra det som behövs. Vi vill införa mer empati.

 


Vi behöver vara många så att vår röst hörs. Vi har redan över 400 medlemmar och antalet stiger dagligen.

Vill du bli medlem så kan du kontakta någon i styrelsen på sidan Föreningsnytt.