Svedala Anhörig-förening

Kontaktersoner 

Stefan Bauer     Monica Ribbnäs

709-447460      0708-387155

Eva Karlsson      Christel Green

0707-647507     0708-401483


Styrelsen sammanträder varje månad på Stella Dagcentral

Nya medlemmar betalar medlemsavgiften enklast till Bankgiro enligt ovan. Avgiften är 100 kr per hushåll och år. Glöm inte ange allas namn i familjen på samma bostadsadress för alla är ju anhöriga oavsett ålder.

Välkommen att ta kontakt med oss

Vår adress är: Svedala Anhörigförening

             Almgatan 10 (vid Stella Dagcenter)

             233 32 Svedala

             E-post: kontakt@svedala-ahf.se

             Webb: www.svedala-ahf.se

Många små stenar oss förenar!

 

Du har bara ett liv!

Gör något åt det!

Du kan om du vill!

 

Du är inte vad du råkade bli utan vad du själv valde att bli!

 

Du har alltid minst två olika val. Att ta ställning eller att låta bli.

 

Gör ditt val medan du kan annars väljer andra åt dig!

Styrelsen består av:

Ordförande    Stefan Bauer

Ordf.kand.     Monica Ribbnäs

Kassör            Christel Green

Medl.värvn.    Alla        

Organisation

specialist        Eva Karlsson

Sekreterare    Monica Ribbnäs

Ledamot         Karin Färdenstam

Ledamot         Viveca Odder 

Ledamot         Gertrud Bergman

Revisor           Kristina Åkesson

Rev.suppl.      Hans Mårtensson

Valberedning  Viveca Bengtsson

Valberedning  Jon Pettersson

Valberedning  Christin Gustavsson

Föreningens adressuppgifter

E-post: kontakt@svedala-ahf.se  Hemsida: www.svedala-ahf.se  Bankgiro:642-8692

Adress: Almgatan 10  233 32 Svedala Tfn. 0709-44 74 60 Org.nr: 802455-4803

2018

2018-02-28

Bilder från årsmötet

2018-02-12


Uppstart av AnhörigCafé i Bara med omnejd.


Efter åtskilliga års försök lyckades vår förening med att starta ett Anhörigcafé.

Uppstarten var mycket lyckat. Nitton personer deltog med glad stämning.

Kaféet kommer att hållas måndagar alla udda veckor. Öppet tider planeras för

kl 14 till cirka 16.

Verksamheten administreras av Anhörigföreningen men stöds av kommunen och Röda Korset. Ett lyckat samarrangemang liksom Caféet i Svedala tätort.


Lite glada bilder från uppstarten2018-01-12

Vår förening har mist en mycket god vän och en aktiv medlem.       

Bengt var med från första början i april 2010 då föreningen startade. Han var en mycket driftig person.

Bengt ifrågasatte mycket, vilket var till stor nytta för då fick man förstärka sina argument och detta ledde till bättre beslut. Bengt missade inget möte och på möten var han mycket aktiv. Han hade många olika uppdrag Kassör, Medlemsvärvare, Sponsorvärvare Aktivitetsplanerare av ”Ut i det blå”, Vice Ordförande och framför allt skapare av social gemenskap. Han hade inget emot att stå i centrum. Tvärt om så planerade han för detta. Vi missunnade honom inte. Han hörde helt enkelt hemma Där. Hans kännedom om folket gjorde honom oumbärlig inom medlemsregistret. De Bengt inte kände var få.

Föreningen samlade in en gåva till Cancerfonden för Bengts ära på 2140 kr.

Vi tackar för dessa år vi fick uppleva tillsammans med dig där vi gladde många och hade mycket nöje själva. Vi kommer för alltid minnas dig med värme.

Hela föreningen och speciellt styrelsen.2017

2017-12-06

Lite bilder från julavslutningen

Med landgång sång och musik.

2017-10-22

Bilder  från Tofta

Kaffe, tårta, sång och musik.


2017-10-11

Årets arrangemang med Lions, Rödakorset och Anhörigföreningen

ALLA TRE FÖRENINGAR ARBETAR MED VÄLGÖRENHET

LIONS: LOKALT, NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT

              Verksamheten är väl inarbetad och välkänd samt stor

RÖDAKORSET: LIKASÅ

ANHÖRIGFÖRENINGEN: ARBETAR LOKALT OCH ÄR RELATIVT NY

              Verkar lokalt dvs. värnar om kommunens invånare i alla

               åldrar.

              Alla är vi anhöriga men inte alla är vårdare eller stödjare

              Alla kan komma att bli det under en kortare eller längre

             period. Då är det bra med ett välfungerande system

             som vi arbetar för.

Sen tar våra underhållare vid

Dom presenterar sig själva(De är Tommy Juth Lasse Berggrensson      med musikalisk stöd av Peter)

Ett Nostalgiprogram där de minns sitt 60 tal

VI ÖNSKAR ALLA EN ROLIG OCH SKÖN KVÄLL

Nedan lite bilder från kvällen med ett fullsatt Folketshus.


2017-10-05

Styrelsemöte med förstärkt styrelse av adjungerande områdesansvariga

Vi gläder oss åt att vi har en aktiv styrelse med flera personer som är adjungerade i egenskap av områdes ansvariga så som samordningsansvariga för sponsring, hemsida handhavare, volontärverkssamhets samordnare och belönings samordnare.

Skönt att ha en styrelse som deltar solidariskt i arbetet.


2017-10-06

Årets Anhörigdag firades med föredrag av Ola Polmé.

Ola föreläste om demensvård. Många viktiga tankar väcktes och minnesvärda råd gavs. Socialchefen med stab deltog och vi hoppas att dessa goda råd medföljer personalen ut till avdelningarna.

Dag två ägnades åt lite lättsammare underhållning. Meningen var att Södergökarna skulle underhålla men på grund av sjukdom fick Per Åke Nilsson rycka in med kort varsel. Han underhöll med lättsamma melodier på ett förtjänstfullt sett. Många av nära 50 deltagare stämde in i sångerna och det blev en lyckad dag till allas belåtenhet.


2017-09-24

Årets besök på särskilt boende Stella Nova

Årets möte där vi bjuder på kaffe med tilltugg och framför allt socialt samvaro under trevliga former till toner i form av allsång understödd av musiker.

Mötet samlade 39 personer bestående av närstående, anhöriga, personal och Anhörigföreningen. Roligt att konstatera att åldersspridningen var från 2 år till 93.

Dessa möten finansieras av våra(nära 50) sponsorer. Denna verksamhet är en sidoverksamhet som huvudsakligen syftar till att skapa social samvaro mellan olika människor och stärka banden mellan generationerna. Verksamheten är mycket uppskattad och uppmuntras av många.


*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

                       

Tommy Juth och Lasse Berggrensson kommer till

Svedala Folketshus den 11 oktober kl 19.  Svedala Anhörigförening, Röda Korset Svedala och Lions Club Svedala Står för värdskapet. Detta är fjärde året och vi hoppas att kunna fortsätta flera år. Föreningarna vill uttrycka sin tacksamhet för alla de som stöttar deras hjälpgivande verksamheter. Därför inbjuds alla kommuninvånare till detta evenemang.

Biljetterna för150kr

Är starkt subventionerade och inkluderar underhållning samt kaffe med tilltugg.

Då antalet platser är starkt begränsat gäller ”först till kvarnen” och

skall beställas senast 8 oktober.

För biljettbokning ring: Eva Karlsson 0707-64 75 07  Christel Green 0708-40 14 83

Anita Dahlström 0708-25 99 19  Ingela Williams 0702-45 62 67

Välkomna till en underhållande afton med många glada toner.


2017-09-04

Årets samarrangemang med Värby församling

En som vanligt mycket lyckad träff. Årets underhållare var Jard och Carina Samuelsson.

Underhållarna var väl kända för oss eftersom de underhöll även för tre år sedan.

Mötet inleddes med att Mats från Värby församling presenterade församlingens höstprogram. Sedan presenterade Stefan Anhörigföreningens digra höstprogram Därefter underhöll Jard och Carina till allas förtjusning. Efter en kaffepaus fortsatte musiken en stund. En som vanligt mycket lyckad kväll. Et 40 tal deltagare stämde in i sångerna och mös. Vi arrangörer var mycket nöjda med att se alla glada minerna.

Nedan en liten bildkavalkad.


2017-08-25

Årets besök hos Daglig Verksamheten på Linden.

Årets besök var lika välbesökt som vanligt D.v.s. ett 50 tal deltagare med alla inberäknade.

Det är en fröjd att kunna se hur Per-Ola får fart på alla med sitt medryckande sett och musik. Lika berömvärt är personalens helhjärtade deltagande och insatser. Två timmars underhållning med så många glada aktiva unga gör att man känner sig varm om hjärtat. Var enda minut och krona är väl investerad och vi lovar att återkomma även nästa år.

Nedan en bildkavalkad


2017-06-13

Belöna Anhörigstödjare 2017

Årets dragning förrättades av MAS(Medicinsk Ansvarig Sköterska) Anita Persson

En ära att få ha henne till detta. Beslut att lotta 10 vinnare var spikat vid årets början. Antalet inkomna nomineringar var 47. Vi gläds åt att det blir allt flera som nominerar. Dragningen gjordes vid vår ordinarie anhörigcafé som för dagen besöktes av 27 personer.

Det fanns en vinnare närvarande. Som naturligtvis firades extra med lite bubbelvatten.

Anita förrättade dragningen med den äran och vi tackar för hennes medverkan.

De lyckliga vinnarna är följande

Vinnare 2017 Anhörigstödjare

Krystyna Svensson

Lisette Stenbeck

Ronny Vedin

Lennart Andersson

Kerstin Hägg

Lennart Persson

Jonny Pettersson

Christina Bengtsson

Inger Eriksson

Astrid Mellberg

Nedan följer lite bildkavalkad från dragningen


2017-06-09

Fika med underhållning på Furen 2

Årets besök på Furen 2 samlade 29 personer alla inräknade

Stämningen blev munter. Ordföranden höll lite anförande angående verksamheten med lite info. Bland annat att föreningen erhöll 15 000 kr från Sparbankstiftelsen Skåne för uppsökande verksamhet inom anhörig frågan. Vi tackar för anslaget.

Vidare informerades om belöningsverksamheten, årets insatser resulterade i 40 nomineringar. Dragningen kommer vara den 13 juni på Stella Dagcentral kl 14.30 och vi bjöd in Anita Persson kommunens sjuksköterska att förrätta dragningen.

Nedan lite bilder från fika mötet

Vi återkommer nästa år


2017-06-01

Årets Ut i det blå

Årets utflykt samlade 25 personer och den föreslagna rutten blev som vanligt mycket uppskattad. De flesta bilarna följde den föreslagna rutten. Tyvärr blir det ofta lite ”manfall” som man inte kan göra något åt. Antalet kaffeserveringar som kan ta större folksamling på en gång minskar så vi valde Sjöbo Kaffestuga igen. Ett säkert kort som alla gillar

Tack Bengt och Jon för en god planering och väl genomfört utflykt.

Ett par bilder får inrama turen


2017-04-07

AHR höll årets kongress i Göteborg 7-8 april

Deltagare antalet var 78 personer som representerar 36 av landets 56 föreningar. Förbundets medlemsantal är 4360, en blygsam siffra med tanke på att man representerar 1.3 miljoner anhöriga(Svedala anhörigföreningens 400 medlemmar motsvarar nära 10 procent av hela förbundet). Förbundet bildades för tjugo år sedan och 56 föreningar av landets 290 kommuner är alldeles för blygsamt. Tyvärr är åldersfördelningen också fel. Mötet ser ut som ett pensionärsmöte. Personer som inte är pensionärer kan räknas på båda händers fingrar. Detta till trots att hjälpbehövande i yngre åldern är många.

Mötet var brokigt och bökigt. De äldre och tidigare styrande har fortfarande för mycket att säga till om och detta leder till att nya krafter har svårt att komma till tals. Vi försökte nominera in Malmös starka kvinna Eva Wiman men initiativet föll på en röst. Med tanke på att nästa kongress blir om tre år, är förutsättningarna till en inriktning av förändriggar små.

Vi får inrikta oss till att fokusera på de lokala verksamheterna. Det är kanske lika bra då behovet är stort här på hemmaplan. Våra framgångar att ingå i Tillgänglighetsrådet och Handikapprådet kommer att ta mycket av vår tid. Detta sidan om alla övriga åtaganden som vi har tagit på oss.

Sådana möten är viktiga för att få referenser. Mötenas viktgaste inslag är att träffa andra föreningar och utbyta erfarenheter samtidigt som man får bekräftelse på sin egen verksamhet.

En av årets stora nyheter var en nybildad arbetsgrupp som skulle ta fram förslag till handlingsplan för förbundet(från Svedala deltog Stefan Bauer) Planen skulle innehålla en vision för de närmaste tio åren och handlingsplan för de närmaste fem åren. Planen presenterades och genom gicks samt godkändes. Nu återstår att följa den och utvärdera resultatet.


Nedan följer en bildkavalkad från kongressen.


Eva Karlsson och Stefan Bauer representerar vår förening

Förbundsordförande Ann-Marie Högberg 

inleder kongressen     

78 personer(36 förenigar) deltog i kongressen

  Malmö, Solna, Falköping Landskrona                      Musikunderhållning från en musikskola i Gtbg.

    och Svedala AHF på Middagen

2017-04-03

Föreningsmöte på Stella Dagcentral

30 personer slöt upp för att lyssna på våra föreläsare Socialchef Anna Borgius och Socialnämndens ordförande Per Mattsson.

Ett mail om vad vi speciellt ville få upplysningar om fick de i förväg


Hej Anna och Per

Välkomna till en för oss alla intressant afton

Det är lämpligt att ha vissa stödpunkter att tala om. Punkter som berör oss alla.


1 Dagsläget på antalet närstående som kommunen ger stöd till.

t.ex. antal, omfattning/person, personalstyrka, kösituation, kostnadsbild osv.


2 Förebyggande åtgärder för att ge individen en värdig vardag och bromsa framtida stödbehovet samtidigt som man sparar skattemedel. Distribuerad hemtjänst för att minska "ställtid" och få mer vårdtid inom ramen.


3 Utveckling av hjälpmedelssortimentet. Detta kan reducera insatsbehovet.


4 Planer för att bygga flera trygghetsboenden.


5 Planer för att möta den stora befolkningsökningen (25 % på 5 år)


6 Synpunkter för att öka direktinflytandet "tala med dem som direkt berörs"


7 Nya Vård och Omsorgsplanen (som skulle varit klar vid 2016 års början)


8 Er arbetssituation Du Per skall ju ange inriktning och skaffa ramar till det medan du Anna skall verkställa.

Är ni nöjda med era resurser?


9 Framtida politiska mål. VISIONER


Vänliga hälsningar

Styrelsen

genom


Stefan

Vi fick uttömmande svar på de flesta av våra frågor. De närvarande ansåg att mötet var viktigt och givande. Det är viktigt med dialog. Det är på detta sett som man bygger ett gott samarbete. Vilket vi anser att vi har i vår kommun. Men som vanligt så når man inte enda fram som man brukar säga. Det kommer flera tillfällen.

Tack för en lyckad kväll

Nedan lite bildkavalkad


   


 


2017-03-19

Besök på Solgården äldreboende

Årets besök på Solgården samlade 60 personer totalt i olika lokaler Glädjande är att så många anhöriga hörsammar våra insatser. Vårt mål är ju att anhöriga och deras närstående träffas.

Det är femte gången i år och vi tackar våra sponsorer som så helhjärtat stöder våra insatser.

Nedan lite bildkavalkad. Föreningen ställde upp med fem personer som inte bara servade utan deltog helhjärtat i allsången. Vår eminente musiker Matti skall naturligtvis också vara med på bild.

2017-03-02

Föreningens sjunde årsmöte klarades av idag med 42 deltagare

Vi kan glädja oss åt att våra möten är välbesökta. Så var fallet även i år. Många glada miner och en bra stämning. Mötet avlöpte smidigt. Styrelsen fick förnyat förtroende och utökades med en ny medlem Viveca Bengtsson. Vi hälsar henne varmt välkommen. Många uppgifter väntar men Viveca får växa in i styrelsen först. Vår ekonomi är god men med tanke på att vi vill så mycket så får vi bevaka våra utgifter alternativt skaffa nya inkomster. Vi är väl medvetna om detta. Efter mötesförhandlingar bjöds det på traditionsenlig Smörgåstårta. Styrelsen drog sig tillbaka för ett konstituerande möte. Handlingarna från mötet skickas ut till samtliga snarast.

Nu kavlar vi upp ärmarna ingen för vårt åttonde år med nya friska krafter.

Nedan följer ett litet bildkavalkad från mötet.


2017-02-12

Besök på Holmagården

Första besöket för i år med att besöka och ge våra boende i särskilt boende en avkopplande eftermiddag i sällskap med sina anhöriga och oss, blev Holmagården. Vi bjuder som vanligt på torta och kaffe med underhållning i form av allsång. Upptakten blev väldigt bra. Föranmälda var över 100 personer varav anhöriga var 40 personer. Tyvärr så blev det inte så på grund av flunsatider. En avdelning uteblev helt på grund av sjukdom. Vi fick använda två lokaler för att alla skulle få bekvämt plats. Slutresultatet blev drygt 80 personer med oss från Anhörigföreningen. Många glada miner och det roligaste är att så många anhöriga kommer och besöker sina närstående. Vi fortsätter naturligtvis och allt finansieras av våra snälla och lojal Sponsorer som är över 40 företag TACK.


2017-01-25

Besök på Mässa i Kista ”Digital välfärd och e-hälsa”

Vår ordförande besökte ovannämnda mässa för att informera sig om vad som kan väntas som hjälpmedel inom vården den närmaste tiden.

Det är intressant men man måste bevaka att all hjälpmedel skall passa individen som blir utsatt för det.2017-01-15

Besök på Trygghetsboende Juvelen i Bara

Boendet invigdes 22 september 2015. Det var mycket glädjande att se hur trevligt det är här. De boende trivs mycket. Det märktes bland annat på deras glädja och hur de stämde in i allsången. Bland besökarna var många yngre detta är speciellt glädjande.  Med boende, anhöriga, personal och vi från Anhörigföreningen var vi 48 personer.  Vi räknar med att återkomma nästa år igen.

Tack för att vi fick komma och tillbringa en skön stund tillsammans

Tyvärr så missade kameran dvs. vi fick inga bilder


2016

2016-12-07

Årsavslutning för anhörigstödet på Stella Dagcentral

En trevlig tradition av vår kommun att avsluta året med anhörigstöd under trevliga former. En del avslutar sitt direkta stöd medan andra fortsätter. Naturligtvis håller man kontakt även i fortsättningen. De som slutar kan på ett naturligt sett introduceras till att delta i Anhörig cafét som Anhörigföreningen driver tillsammans med Rödakorset och kommunen ställer lokalen till förfogande.

En trevlig tradition som vi hoppas kan fortsätta framöver.


2016-10-05

Årets samarrangemang med Lions och Rödakorset blev Tommy Juth

Det är nu tredje året som Anhörigföreningen, Lions i Svedala och Rödakorset arrangerar ett evenemang där vi vill tacka Svedalaborna för deras givmilda inställning till att hjälpa sina medmänniskor. Årets val blev den riksbekanta Tommy Juth. Många glada miner och flitiga applåder visade att arrangemanget blev lyckat. Tommy har ett rikt repertoar efter många år inom branchen.  Vi har hittills lyckats med att engagera fina artister. Det blir svårare med åren men vi ger oss inte utan tar utmaningen.


2016-06-14

Belöna anhörigvårdare

Det är tredje året i år som vi belönar anhörigvårdare för deras fina insatser. Dessa samhällets hjältar som ställer upp på frivillig basis och stöttar medmänniskor är väl värda all uppmuntran. Deras insatser sparar många miljoner för vår kommun och oss skattebetalare.

Priset är en upplevelse som dom själva väljer av det utbud som står till förfogande inom en omkrets på ca 5-6 mil och är av en offentlig karaktär.

Vinsten skall vara uttagen senast 31 januari 2017

I år har vi dragit 10 vinnare. Lottdragnings förrättare var vår populära chef för äldrevården Maria Danielsson. Dragningen förrättades inför besökarna i vår regelbundna anhörig café som vår förening driver tillsammans med Rödakorset och kommunen. Närvarande var ca 26 personer och bland dessa var två lyckliga vinnare Kerstin Hägg och Kurt Persson.

Vi gratulerar till alla vinnare. Vinnarna meddelas personligen av oss.

Denna insats är möjlig tack vare våra sponsorer som så helhjärtat stöttar oss.

Lite situationsbilder nedan


       Lottdragning                                               Två lyckliga vinnare med dragningsförrättarna

2016-04-07

Svedala AHF var värd för årets första regionala möte i Skåne

Alla Skånes förenigar deltog. Förmidagen användes till föreningsärenden där bland annat alla föreningar presenterade sina verksamheter sedan senaste mötet. Det bästa med dessa möten är att man får idéer från varandra som man sedan kan använda i sin kommun i det dagliga arbetet. En lunch på Törringe Restaurang sedan bar det iväg till Malmö residens där Landshövding Margaretha Pålsson tog emot och presenterade hennes arbete och revir.

Alla var mycket nöjda. Alltså kan vi säga att dagen var lyckat i sin helhet.


2016-04-01-02

AHR Ordförandekonferens i Växjö.

Årets Ordförande konferens hölls i Växjö.  Från Svedala deltog vi med fyra personer: Monica Ribbnäs, Maj Blixt, Viveka Nordquist och Stefan Bauer.

Mycket häftiga diskussioner då det visade sig att styrelsen inte riktigt följde förbundets stadga.

En intressant nyhet var att man sammanställde den tidigare presenterade fem punkters långsiktiga politiska plan. Det var arbetsamt att enas kring formuleringarna. Dock enades vi kring att planen skall kontinuerligt revideras där det finns möjligheter att modifiera texten. Ett gott beslut och framför allt att man kommer igång med att planera långsiktigt.

Det finns hopp om att Anhörigas Riksförbund får arbetsrutiner som för anhörigfrågan i centrum där den hör hemma.


Svedala 2016.02.10

Vi har mist en mycket god vän

Kurt Larsson har lämnat oss för alltid.

Kurt du var en klippa som man kunde lita på.

En kort diskussion över ämnet och du var redan igång.

Allt vårt arbete gick ut på att stötta, hjälpa och även roa andra

men vi glömde inte att ha roligt själva.

Din arbetsvilja din empati smittade av sig till din omgivning.

Vi kommer alltid minnas Dig med glädje. Tack vår vän!

Vi saknar Dig.


2015

Föreningsmöte 20151203

Årets sista föreningsmöte samlade drygt 55 personer. Mötet gick i Julens tecken. Förutom kort föreningsinfo förberedde våra underhållare Lena och Kjell Olof oss för den stundande julhelgen med musik i julens tecken. En härlig stämning infann sig. Deltagarna fick även julstämning genom en jul landgång och kaffe med pepparkakor. Ett som vanligt mycket uppskattat möte.

Detta möte avslutar Anhörigåret. Ett mycket omfattande och aktivt år. Nu återstår bara ett möte med sponsorgruppen och belöningsgruppen samt ett styrelsemöte.

Vi önskar alla medlemmar, sponsorer och partners en God Jul och ett Gott Nytt År.

Nedan lite situationsbilder från årets sista föreningsmöte.


2015-11-15

Fika med tårta och underhållning på Holmagården

Årets träff med närstående, anhöriga och personal på Holmagården besöktes av över 100 personer. En som vanligt mycket lyckad dag med goda kakor, allsång och många glada miner. Vår nu fyraåriga tradition har blivit en institution. Mycket tack vare våra sponsorer som närmar sig 50 till antalet. Det är deras bidrag som finansierar insatserna i sin helhet.

Svedalas näringsliv ställer verkligen upp och tar socialt ansvar. Vi hoppas på att kunna vidareutveckla detta så att ännu flera personer som är drabbade av ohälsa och deras anhöriga skall kunna träffas under sådana former och förgylla en stund av sin tid. Det behövs ty dessa personer gör en mycket stor och aktningsvärd insats som ger de närstående en glad stund samtidigt som de anhöriga får koppla av i deras sällskap. Dessa insatser sparar kommunens invånare många skattekronor. Håll till godo.

Lite bilder följer nedan.


2015-10-14

Årets samarrangemang med Rödakorset och Lions Club i Svedala. Danne Stråhed med kompanjon stod för underhållningen. Ett tack till Svedalaborna

Det är andra året för vårt samarbete över organisations gränser. Arrangemanget blev mycket uppskattat igen. Fullt hus i Folketshus i Svedala dvs. 220 deltagare. Det bjöds på föreningsinfo, fika och huvudattraktionen musikalisk underhållning. Allt varade i ca. två timmar. Tack för ett gott samarbete med förhoppning om en fortsättning.

Lite situationsbilder:


2015-10-06

Nationella Anhörigdagen i Svedala på Holmagården

Traditionsenligt firar vi Nationella Anhörigdagen i Svedala. I år är det speciellt då Anhörigas Riksförbund utlyste året till Anhörig år.

I Svedala firade vi med en Paneldebatt, på förslag från Svedala Anhörigförening, Deltagarna i debatten var: Socialnämndens ordförande samt 1 o 2 Vice ordförande, Socialchefen, Regionchef för Företagarna Region Syd samt Anhörigföreningens ordförande. Deltagarna fick ett manus(sammanställt av Anhörigföreningen) som innehöll fakta kring anhörigverksamheten i Sverige och detta nedbrutet till siffror som är representativa för vår kommun. Respektive paneldeltagare skulle kort presentera sin ståndpunkt och sedan vidtog debatten som varade i drygt en timme. Mycket intressant att höra och debattera. Panelen enades kring en koncensus att temat är viktigt, kritiskt och behöver arbetas med intensivt. Ett 50 tal deltagare satt i publiken. En bra siffra för vår lilla kommun. Man kan önska mera.

Lite bilder från mötet:


2015-10-02

Besök på Furen 2

Vår förening besöker särskilda boenden i vår kommun sedan 4 år tillbaka. Allt för att förgylla deras vardag med en kortare förströelse tillsammans med deras anhöriga. Från och med i år inkluderar vi även Furen 2 då detta också är en form av särskilt boende. Dagens möte var mycket lyckad med drygt 30 deltagare. Det bjöds på kaffe med tilltugg och som vanligt mycket ”snack” dvs. det samtalades flitigt och diskuterades. Det är precis syftet med sådana möten. Vi lovar att återkomma de kommande åren

Lite situations bilder följer nedan.


2015-09-30

Belöning av Anhörigvårdare

I år belönar vi 8 välförtjänta Anhörigvårdare. Vinnarna väljer själva inom vissa ramar och får ta med sig en god vän.

Här har vi ett exempel där en 92 årig vinnare belönas för att hon tar hand om sin 70 åriga dotter. Nedan lite bilder från utflykten till Trollenäs, Röstånga, Skäralid med Kopparhatten och Bialitt.


2015-09-22


Invigning av Bara Trygghetsboendet

Nu har även Bara fått sitt trygghetsboende. Det var välbehövligt och eftertraktat alla rummen gick åt i snabb takt. Vi får hoppas att det följs av flera inom en rimlig tid.

Grattis Bara bor


2015.09.07

Årets gemensamma arrangemang på Värbygården

Vårt samarbete med Värby församling är nu en femårig tradition som uppskattas mycket av båda parter. Dagens program är en kort presentation om församlingens och våra höstaktiviteter. Därefter vidtog kvällens huvud attraktion där Ann- Marie Svensson och Mats Larsson underhöll på ett mycket förtjänstfullt sätt med Ulla Billquist melodier. Vi fick inte bara lyssna till hennes underbara musik utan fick även mycket av hennes livshistoria. Det var en fröjd att se så många glada miner och så många som sjöng och gnolade med.

Evenemanget samlade drygt 70 personer från kommunens olika tätorter.

Vi tackar för ännu en mycket lyckad kväll. Nedan ett par situationsbilder där bland annat Ewy Andersson fick en fin ros av Mats Larsson 

   

   


2014

2014-11-05

Samarrangemang med Rödakorset och Lions Club i Svedala. Hasse Kvinnaböske  stod för underhållningen. Ett tack till Svedalaborna

Det är vårt samarbete över organisations gränser. Arrangemanget blev mycket uppskattat. Fullt hus i Folketshus i Svedala dvs. drygt220 deltagare. Det bjöds på föreningsinfo, fika och huvudattraktionen musikalisk underhållning. Allt varade i ca två timmar. Tack för ett gott samarbete med förhoppning om en fortsättning nästa år.

Lite situationsbilder:

     


------------------------------------------------

2014-02-27

Årets Årsmöte avhölls traditionsenligt med 40 deltagare. En nyhet för i år var att vi utökade styrelsen med två flitiga damer som skall växa in i verksamheten. Det råder alltid fin stämning på våra möten. Protokoll från mötet är på väg till alla medlemmar med bifogade handlingar som vi inte hann med att sända ut i förväg. I brevet finns även uppgifter om vårens program. Glöm inte att anmäla er i god tid till dessa.

------------------------------------------------

2013-11-21

Årets sista föreningsmöte blev mycket lyckat

42 personer samlades och lyssnade med intresse till våra duktiga föredragshållare Petra Dahlsjö och Fredrik Palmgren. Lite diskussioner och frågor förgyllde arrangemanget. Vår ordförande sammanfattade det hela med att konstatera man är fortfarande förvirrad men nu på en högre nivå. Kvällen avslutades med Danska "smörrebröd" och kaffe med lite tilltugg. En av kvällens överraskningar. Den andra var utlottning av presentkort och en fruktkorg som inhandlades hos våra sponsorer.

Nedan lite situationsbilder.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2013-11-18

Nästa program är årets sista föreningsmöte den 20 november kl. 18.30 på Stella Dagcentral. Dagens tema är:Verksamhetsinfo av Myndighetschef Fredrik Palmgren och LSS chef Petra Dahlsjö. Sedan avslutar vi med en rolig samkväm. Välkomna!!

----------------------------------------------------------------------------

2013-11-17

Vi fortsätter med vårt program att besöka kommunens särskilt boenden och ge våra närstående en rolig stund i form av musik, allsång och kaffebjudning. Anhöriga och vårdpersonal är också inbjudna. Det är vårt andra år och dagens program på Holmagården engagerade 86 personer. Många lovord fick vi för våra insatser som är möjliga tack vare många ideella krafter och våra givmilda sponsorer som så hjärtligt stöder oss i vårt arbete TACK.

--------------------------------------------------------------------------

2013-09-23

Föreningsmöte inom Skåneregionen i Hörby 21 deltagare. Det tar sig! vid första mötet deltog 8 personer från 3 föreningar mot 5 föreningar nu.

------------------------------------------------

2013-09-12

Höstens Program

9 september kl. 18.30 Ett samarrangemang med Värby församling. Dagens tema var Manfred Knutsson med Anton Olsson som underhöll. En mycket lyckad kväll. 35 personer deltog.

Regions träff för en del av styrelsen den 23 september. Denna gång i Hörby.

26 september En förstärkt styrelse presenterar vår verksamhet för Börringe borna i Börringes sockenstuga Ett samarbete med Börringe bygdeförening.

Föreningsmöte 23 oktober 18.30 på Stella Dagcentral underhåller de välkända Södergökarna. Välkomna. Anmälan som vanligt senast tre dagar före.

Föreningsmöte 20 november kl. 18.30 på Stella Dagcentral. Dagens tema är Fredrik Palmgren och Petra Dahlsjö(chefer för myndighetsutövning resp. LSS) presenterar sina verksamheter. Eftersom detta möte är det sista för året, bjuder vi på trevlig överraskning. Missa inte tillfället! Vidare fortsätter vi med vårt nya projekt att besöka våra närstående och deras anhöriga på särskilt boende. Först ut är Holma gården den 17 november. Där vi under ett par timmar skall bjuda på fika med musikunderhållning. Första omgången är avklarad och har utfallit mycket väl. Totalt har ca 250 personer deltagit och vi har fått mycket tacksamma uppmuntran för våra insatser.

Detta finansieras av våra ca 28 sponsorer och genomförs av våra medlemmar i mycket gott samarbete med hjälpsam personal. TACK.

Vid samtliga föreningsmöten står vi för enkel förtäring för dem som anmäler sitt deltagande i god tid dvs. minst tre dagar före mötet.Samma tfn nummer gäller vid alla tillfällen! 040-912603

Vårt medlemsantal är nu 329 och vi räknar med många fler.

Än en gång önskar vi dig en Härlig höst.

--------------------------------------------------------------------------

2013-06-29

Föreningen deltog i Svedala marknaden med trogna medlemmar  Tack!

-----------------------------------------------------------------

2013-05-15

Föreningsmöte med 36 deltagare

Föreningsinformation och underhållning av hög klass med Lena Wissmar och hennes eminente pianist.

Vi firar vår 300-e medlem Lillemor Larsson som mottager en blomsterbukett och gratulationer från Eva Karlsson

---------------------------------------------------------------

2013-04-03

Infomöte med Anna Borgius och Maria Danielsson

Dagens tema var organisation dvs. vem gör vad? Meningen var att klargöra ansvarsområden för att avhjälpa missförstånd. Ofta hör man missnöje och ofta beror det på att man inte vet vem man skall vända sig till. Våra föreläsare klargjorde olika befattningars ansvarsområde.

-------------------------------------------------------------

Årsmöte 2013-02-14

Årets årsmöte samlade 34 personer och hölls på Holma gården

Stämman antog att vi skall övergå till att anta AHR-s förslag till föreningsstadga. Detta underlättar för oss att bestämma styrelsens sammanställning utan att behöva ändra stadga.
Mötesprotokollet delas ut till samtliga föreningsmedlemmar

Vi behöll samma årsavgift dvs 100 kr för hela familjen som bor i kommunen

Medlemsantalet är 284

-----------------------------------------------------------------

2012-11-26

Svedala Anhörigförenings nya satsning på att förgylla en dag för sina anhöriga och deras närstående.

Föreningen har under den senaste tiden satsat på att få sponsorer. Meningen är att sponsorpengarna skall användas till att förgylla vardagen för anhöriga och deras när stående. Ett mycket positivt gensvar i form av att ett fyrtiotal företag kontaktades och ett trettiotal ställde upp som partners och sponsorer. Detta ledde till ett ansenligt bidrag. Tack vare detta bidrag är det möjligt för oss att genomföra vår första insats att besöka kommunens samtliga särskilt boende och bjuda på kaffe med tilltugg och underhållning med allsång. Första stället blev Holmagårdens särskilt boende. De fyra avdelningarna besöktes den 25 november. Vid besöket deltog drygt 90 personer bestående av närstående, anhöriga, personal, underhållare och goda frivilliga insatser av andra anhöriga. Initiativet blev mycket uppskattat och vi lovar att göra om det så länge våra sponsorer ställer upp(vi hoppas på årligt återkommande verksamhet). Nu går arbetet vidare med att planera för de återstående enheterna.

---------------------------------------------------------------

2012-11-14

Gårdagens föreläsning besöktes av 23 personer och samtliga var mycket engagerade eftersom temat var bilder från gamla Svedala. Många och livliga diskussioner förekom i god anda. Våra eminenta föredragshållare(Kjell Bergman och Mats Ohlsson) fick även namn på en del av personer som finns på bilderna. Detta var mycket uppskattat eftersom dessa uppgifter kommer att ligga till grund vid sökningar i det kommande registret som inom kort skall finnas på Svedala-Bara bygdens hemsida. Våra medlemmar har som vanligt helhjärtat ställt upp med service, detta är mycket uppskattat och håller kostnaderna nere samtidigt som trevnaden ökar och även våra möjligheter att arrangera många givande föreläsningar.

Lite bilder för att underlätta minnet.

---------------------------------------------------------------------------

2012-11-08

Närmaste aktuella program är 13 nov. där ordförnde Kjell Bergman(Svedala-Barabygden) presenterar bilder från Fahlheds bildsamling. Info har ni fått tidigare. Glöm inte anmäla er till Bengt Lindkvist. Väkomna!

Den 25 november börjar vi med vårt stora program där vi besöker alla våra särskilt boende och bjuder dem på kaffe med tårta samt bjuder dem på musikunderhållning. Dett projekt finansieras huvudsakligen med medel som våra sposorer bidrar med. Ett trettiotal sponsorer och samarbetsparter som helhjärtat ställer upp för de behövande i vår kommun. Studieförbundet Vuxenskolan deltar även aktivt i projektet.

-------------------------------------------------------------------------------

2012-11-04

Upphandling av färdtjänst inom kommunen ledde till protester. Oron att ny operatör skall ta över med medföljande konsekvenser ledde till att många hörde av sig. Föreningen ombads att agera. Vi vet att upphandling skall ske men vi vet även att priset inte allena behöver vara avgörande. En skrivelse avgick till kommunen. Efter tveksamma upphandlingsförfaranden startade vi även en namninsamlig i form av protestlista mot förfarandet. Under två dagar fick vi över 200 påskrifter. Detta visar att oron är stor.

Vår ordförande Lämnar protestlistan till kommunalrådet Linda Allansson

----------------------------------------------------------------------

2012-06-30--07-01

Årets Svedala Marknad

Föreningen deltog igen med eget marknadsstånd. Många intresserade och nyfikna besökte oss. Kontakter skapades mycket uppmuntran fick vi och vi räknar även med nya medlemmar.

Fem tappra medlemmar ställde upp: Lis, Lena, Maj, Kurt och Stefan. Vi hoppades på flera frivilliga. Bättre tur nästa år.

Nedan lite situationsbilder.

Tack för goda insatser!

-----------------------------------------------------------------------------

2012-03-20

Äntligen har vi lyckats att få fart på vår avdelning som handlar om LSS och socialpsykiatri. Vi har försökt i snart två års tid utan att lyckas. Mycket beroende på att båda socialchefen och chefen för LSS slutade med medföljande konsekvenser till ersättare och att dessa skulle bli "varma" i kläderna. Nu är detta på plats och vi har ett gott samarbete med båda socialchefen Anna Borgius och chefen för LSS Dan Kjellsson. Vårt motto är ju att vi genom samarbete når snabbare och bättre resultat. Vi har också lyckats få in specialkompetens i vår förening genom Ann Berg, Dan Mattsson och Kristina Abrahamsson. Dessa får nu ansvaret att få fart på verksamheten inom föreningens ramar, målsättning och resurser. Dessa mål sätter styrelsen gemensamt.

Bevaka verksamhetens framgångar på vår ämnesflik LSS/Psykiatri.

----------------------------------------------------------------------------

2012-03-19

Årets första stora begivenhet var föredrag av kända lundaprofilen Bodil Jönsson. Bodil kåserade kring hennes nya bok "När horisonten flyttar sig". Bodil hann även med att beröra yngre handikappades problem att bli förstådda och accepterade i samhället. Vi menar att många i samhället och kanske speciellt politiker borde lyssna och ta till sig budskapet eftersom det faktiskt är så att alla har rätt till ett drägligt liv. Ett åttital personer hörsammade vår inbjudan. Arrangemanget var ett samarbete med Svedala Röda korset. Vi vill verka för samarbete mellan olika organisationer för att på detta sett kunna bjuda svedalaborna på intressanta föredrag och underhållning. Detta kallar vi för folkbildning. Var så goda svedalabor vi lovar att återkomma med liknande program. Många närvarande kommenterade att "det var värt besöket". Med andra ord ett gott betyg för Bodil. Ett par bilder blir slutvinjetten.

------------------------------------------------------------------------------

2012-02-26

Vi vårt andra årsmöte deltog 30 personer

Stämningen var god och styrelsen fick förtroende för det gångna verksamhets året. Protokoll från mötet delas ut till samtliga medlemmar inom de närmaste dagarna. Ett litet bildspel finns att baskåda på sidan Bildgalleri 

----------------------------------------------------------------------------

2012-01-30

Göm inte vårt årsmöte 2012-02-09 kl. 18.30 på Holmagården.

Många viktiga punkter skall behandlas och många nyheter kommer att presenteras. Alla som är aktiva i föreningen blir inspirerade av att medlemmarna visar sitt intresse. Alla behöver vi uppmuntras för att kunna prestera lite mera.

Välkomna och anmäl er i god tid så att vi kan planera för platser och för förtäring. Som bekant så bjuder vi på förtäringen.

För anmälan ringer du 0709-447460.

------------------------------------------------------------------------------

2012-01-18

God fortsättning på det nya året.

Snart får ni årets första utskick som

i första hand berör årsmötet. Det blir

den 9 februari på Holmagården. Glöm inte att anmäla er i god tid. Ni underlättar för vår planering

----------------------------------------------------------------------------

GOD JUL och ett GOTT

NYTT ÅR till alla våra ärade medlemmar

---------------------------------------------------------------------------------------

2011-10-24

Glöm inte nästa möte som blir 11-11-14

kl 18.30 på Stella Dagcentral. Temat har ni fått tidigare men eftersom det föreligger vissa ändringar så vill vi komplettera lite.

1 Info om upphandling av färdtjänst

2 "Moralpredikan" av Stefan

3 Överaskning: Musikunderhållning

Glöm inte anmäl dig senast 10 november till 0709-44 74 60. VÄLKOMNA

---------------------------------------------------------------

2011-10-10

Möte på Stella Dagcentral

Dagens tema var "Livsarkivet" ett intressant häfte som har till uppgift att försöka dokumentera vem jag är. Meningen är att lämna ett dokument som i korthet talar om vissa viktiga saker om mig. Deltagarantalet var som vanligt gott dvs. ett trettiotal personer som lyssnade med intresse på våra föreläsare. Föreläsarna var Leif Ekvall och Lena Wismar från Larssons Begravningsbyrå. Vi fick en mycket bra genomgång av häftet och fick även bra svar från andra frågor som dök upp. Den allmänna uppfatningen var att det var både intressant och nyttigt. Vi tackar för föredraget. Noteras bör att företaget även hör till våra sponsorer som med andra ord stöder vår verksamhet.

Vi tackar för ännu ett intressant möte och ser fram emot många flera.

------------------------------------------------

2011-10-06

Anhörigas dag firades på Holmagården.

En paneldebatt inledde där ett antal för tillfället lämpliga personer deltog. Livliga diskussioner berikade mötet som avslutades med fika och underhållning av Tangotanten. Många goda gamla pärlor sjöngs och många deltog i sångerna med glada miner. Underhållningen avslutades med kammunspels koncert under flitigt deltagande. Ett femtiotal deltagare slöt upp. Nedan lite situationsbilder många kan känna igen sig hoppas jag.

2011-08-29

Du glömmer väl inte vårt nästa möte på Värbygården den 12 september kl. 19. För anmälan ringer du 0709-44 74 60 senast en vecka innan. Mötet arrangerar vi tillsammans med Värby församling och mötet står för förtäring för dem som har anmält sig i tid.

------------------------------------------------------------------------------

2011-08-28

Vår sponsorverksamhet har kommit i gång så smått. Titta gärna på sidan.

Vårt beslut är att sponsorpengarna skall användas till att bjuda de boende på fika och underhållning. Därför hoppas vi att vi får duktigt med pengar. Du får gärna medverka t.ex. med tips på nya sponsorer. Kontaktuppgifter finner du på denna sida. 

----------------------------------------------------------------------------

2011-09-17

Vårt möte på Värbygården blev mycket lyckat. Besökarna, som var ca 50 personer hade en rolig kväll. Många var det som sjöng med de mycket uppskattade underhållarna( de tre Herdarna). De var visserligen bara två men deras underhållning var god för tre.

Samarrangemanget med Värby församling och speciellt med prästen Mats Magnusson blev mycket lyckat.

Vi enades med Mats om att skapa ett partnerskap för att stötta varandra och i framtiden ordna med liknande möten.

Tack alla som tog tid för er att närvara. Alla som vi pratade med tyckte att det var mödan värt. Titta gärna på fliken Bildgalleri och se om du har fastnat på någon bild.

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

2011-07-05

Styrelsen har beslutat att vi skall satsa på sponsorer. En sponsor är automatiskt även medlem och sponsorpengarna skall användas till flera möten som innehåller både, för medlemmarna, viktig information och underhållning.

Vi är tacksamma för förslag på sponsorer. Hör er av till någon i styrelsen.

-------------------------------------------------------------------------

2011-07-05

Sex trogna själar ställde upp med bemanning av vårt marknadsstånd. Ett fyrtiotal besökare fick vi som livligt diskuterade anhörigfrågor med oss. Flera av dem funderar starkt på att bli medlemmar. Huvudsyftet var att göra föreningen känd inom kommunen, vi anser att det lyckades. Nedan situationsbilder från marknaden.

                                                         Två aktiva informatörer Lis och Kurt

-------------------------------------------------------------------------

2011-06-27

Föreningen deltar med aktiviteter på Svedala marknad. Vi finns i ett marknadsstånd på gågatan.

Besök oss och fördriv en kort stund, vi bjuder på enkel förtäring.

-------------------------------------------------------------------------------

2011-06-14

Här kommer höstens program så att ni kan planera in mötena i god tid.

12 september kl. 19 på Värbygården anordnar vi ett öppet möte i samarbete med Värbyförsamling. Allmänna föreningsärenden och en förstklassig underhållning utlovas.

Värbyförsamling passar naturligtvis också på att informera om sina verksamheter.

Underhållarna blir de välkända och mycket uppskattade tre herdarna. Missa inte detta tillfälle!! Möjlighet till samåkning finns från Stella dagcentral med avfart kl. 18 Hör av dig till vår kontakt tfn nummer 0709-44 74 60.


---------------------------------------------------------------------

2011-06-06

Föreningen deltog i Klågerupsdagen som arrangeras av Klågerups byalag.

En lyckad dag med många deltagare. Klågerupsborna gick man ur huse för att roa sig och stötta byalagets insatser. Vår ambition var att sprida information om vår förenings verksamhet men pga. många aktiviteter så hann inte många titta till vårt marknadsstånd.

Rapport från Anhörigriksdagen 2011-05-24-25

Från Svedala deltog två kommunanställda, tre anhöriga, Rödakorset och anhörigföreningen

Från radio kända Lisa Syren är moderator igen. Lisa inledde med uppmuntrande ord och betonar anhörigverksamhetens vikt i samhället för ca 800 deltagare från landets 290 kommuner. Här samsas många olika yrkesgrupper och så anhöriga förståss.

Dagens första talare är Barn- och äldreminister Maria Larsson. Maria betonar likaså de anhörigas viktiga roll och uppmanar dem till att vara hennes förlängda arm mot kommunerna.

Hon betonar att individualisering är honnörsord i vården. Vidare framhåller hon att anhörigvårdare och personal skall betraktas som partners i vården. Hoppas att hon inser att partnerskap betyder att man arbetar på lika villkor. Maria framhåller likaså att samordningen skall göras av samhället och inte av anhöriga. Det finns ca 1.5 miljarder statsbidrag att söka för kommunerna för att investera i anhörigverksamheten de närmaste fyra åren det är viktigt att kommunerna är aktiva och arbetar med dessa pengar.

Maria säger att stöd till anhöriga är en fråga om goda levnadsvillkor och är en samhällsfråga.

Hoppas bara att hon kan sätta kraft bakom dessa ord, med tanke på att hennes parti är en liten del i alliansregeringen.

Två dagars digert program sätter sina spår i deltagarna. Utöver många intensiva föreläsningar finns det 44 utställare som presenterar olika varor och tjänster som passar in i temat vård och anhörigverksamhet.

Många parallella seminarier gör att man måste välja. Önskvärt vore om man kunde delta i flera föredrag. Det skall komma en sammanställning på www.ahrisverige.se får nog följa upp det.

Starkaste intrycket blir nog sista inslaget med rubriken ”När en älskad familjemedlem tar sitt liv”. Här får man följa med i berättelsen hur svårt det kan vara att se alvaret i en situation. Att tro på en människa samtidigt som man skall kunna se hur det verkligen står till. Vården missar likaså och då uppstår frågan igen, hur skall vi outbildade anhörigvårdare agera när den kompetenta vården gör så grova missar.

Det är som vanligt att efter två så givande och innehållsrika dagar skiljs man med fler frågor än svar. Men det skall kanske vara så för att man skall fortsätta och arbeta med sina uppdrag.

-----------------------------------------------------------------------

2011-05-12

Anhörigträff på Värby församlingshem

Först ordinärt möte sedan följde en presentation av kommunens nya osteri

Soldattorpets osteri vid Pyde sjön. Ägarparet presenterade sin verksamhet med lite historik kring ost och kring hur deras verksamhet startade. Presentationen avslutades med ostprovning. En mycket lyckat tillställning som uppskattades av deltagarna ca. 60 personer. En del av oss fortsatte med vissa planeringsärenden som terminavslutning och förberedande planering kring höstens aktiviteter.

Vi återkommer senare med detaljer.

Glädjande besked kring medlemsantal. Inom de närmaste dagarna når vi medlemstalet 220. GRATTIS alla.

-------------------------------------------------------------------------------

2011-05-05

Dagens allmänna öppna föreningsmöte avhöll vi på Holmagården med ca. 30 deltagare. Allmänheten var inbjuden.

Dagens tema var en paneldebatt med politiker från BVO(Beredning Vård och Omsorg) Ordförande Per Mattsson och v.ordförande Lars Schultz deltog. Efter en kort inledning från var och en av politikerna påbörjades debatten. Många frågor sökte sitt svar och en del svar uteblev. Dock kunde vi enas kring att våra syften är det samma men tidsramen är olika. Debatten pågick i drygt två timmar och vi enades kring att detta är värt att göra om för att öka förståelsen oss emellan. Vi får se när vi återkommer med ett nytt möte.

----------------------------------------------------------------------

GRATTIS ALLA FÖRENINGSMEDLEMMAR IDAG 2011-04-14 FYLLER VI 1 ÅR OCH ÄR 204 medlemmar.

----------------------------------------------------------------------

2011-04-13

Du glömmer väl inte vårt föreningsmöte den 5 maj kl. 18.30 på Holmagården. Våra inbjudna politiker har börjat att ring och tacka för inbjudan. Ha gärna med dig frågor som du vill ha svar på.

---------------------------------------------------------------------

Anhörigkongress 2011

Vår förening deltog i Anhörig kongressen 1-3 april för första gången. Ett mycket lärorikt deltagande. 40 av förbundets 52 föreningar var representerade och vi fick mycket bra bemötande. Vi etablerade många kontakter med föreningar och hade givande diskussioner. Som bekant så är det viktigaste att lyssna av hur föreningarna arbetar och vilka svårigheter dom brottas med. Skåne representerades av tre föreningar och vi enades om att etablera regionalt samarbete dit vi inbjuder alla skånska föreningar. Enligt vår kännedom så finns det ca. 7 föreningar. Förbundet presenterade en ny hemsida som skall starta 25 maj. vi ser med spänning fram mot denna dag. Övrig presentation från kongressen får anstå till vår nästa föreningsträff den 5 maj kl. 18.30 på Holmagården.

Titta gärna på vår sida Bildgalleri för bilder från Kongressen.

Nu har vi haft vårt första årsmöte. Mötet hölls på Holmagården. Ett trettiotal personer deltog. Vi tycker att det blev ett lyckat möte med diskussioner och viktiga beslut. Protokollet kommer att delas ut till samtliga medlemmar när det är skrivet och justerat i vederbörlig ordning. Titta gärna på lite bilder från mötet på sidan Bildgalleri.

---------------------------------------------------------------------------

Du har väl inte glömt vårt första årsmöte som skall bli på Holmagården

den 7 februari 2011 kl 18.30

--------------------------------------------------------------------------

Styrelsen tackar alla Er medlemmar för en mycket bra start av verksamheten. Vi vill att ni i större grad talar om huruvida ni är nöjda med vad som sker. Tänk på att verksamheten blir vad vi alla gör den till.

------------------------------------------------

Vår kassör Bengt Lindqvist och jag (Stefan) hade ett möte idag 10-12-30 för ekonomisk koll. Vår ekonomi är god vi går med plus, dessutom har vi erhållit starthjälp från förbundet med 2500 SEK. Medlemsantalet är 154 och vi hoppas på flera innan året är slut.

Fantastiskt ! i våra vilda drömmar sa vi att 150 medlemmar vore en önskedröm första året. Tänk detta har överträffats. Tack alla!!

-------------------------------------------------

Vid vårt senaste styrelsemöte beslöt vi att anta Jonas Almkvist som ny styrelsemedlem. Jonas tillhör de yngre och representerar således även de yngre. Jonas arbetar som personlig assistent och är följdaktligen mycket lämplig som styrelsemedlem. Han representerar de yngre hjäpbehövande. Nu är styrelsen komplett. Det återstår två personer till valberedningen och där har vi gott hopp att klara av det till årsmötet som preliminärt planeras till 2011-02-07. Detaljer därom kommer snart.  

Samtidigt vill vi önska Er ett gott slut på året och ett Gott Nytt År.

--------------------------------------------------------

Vår förening är nu ansluten till Sveriges Anhörigas Riksförbund och detta innebär att alla medlemmar som bor på samma postadress kommer att få fyra info-tidningar årligen hemskickad till sig. Samtidigt vill vi påminna er att besöka deras hemsida, länken hittar ni på vår hemsida under Länkar www.ahrisverige.se

Ta gärna en titt på deras Handbok, ni finner den på förstasidans menyrad, här kan ni läsa det mesta som berör anhöriga. Lycka till!

Den 17 november hade vi äntligen vårt första allmänna föreningsmöte. Det kom 30 personer och vi hade ett intressant möte där arbetsterapeuterna Lena Schedin från HMC och Eva Strandberg från kommunen redovisade två konkreta fall om hur man behandlar hjälpmedelsärenden. Man måste medge att det är lite komplicerat när två instanser behandlar saker olika rörande hjälpmedel för den behövande. För att vara på den säkra sidan lovade våra föredragshållare att samarbeta och hjälpa den sökande tillrätta vid behov samtidigt som dem lämnade infomaterial för att kunna finna dem samt komprimerad beskrivning.

Vidare hade vi möjligheten att lyssna på Maria Danielsson, chef för åldringsvården, Maria redogjorde kort om dagsläget i vår kommun samtidigt som hon kommenterade vårt handlingsprogram. Maria gick igenom vårt handlingsprogram punkt för punkt och kommenterade kommunens ståndpunkt och dagsläget. På sista punkten som sa att vi vill vara med och vidareutveckla verksamheten sade hon helt enkelt att VÄLKOMNA och tala om på vilka punkter och i vilken omfattning vill ni vara med. Detta var ett mycket glädjande besked. Vi skall nu sätta oss ned och författa ett antal skrivelser där vi preciserar våra önskemål i detalj.

Hela mötet tog ca. två timmar och var mycket konstruktivt.

Vi lovade att senast under januari 2011 återkomma med nästa års handlingsplan samt med kallelsen till årsmötet som skall avhållas under februari månad 2011.

Föteningen deltar i första advent firandet båda i Svedala och Bara. Besök gärna vår monter på kommungården första advent och på Barakulien andra advent.

Om vi inte träffar på varandra innan så önskar hela styrelsen er EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

2016-12-06

Årets sista offentliga möte

Mötet samlade femtio personer som avnjöt en god räkmacka, högklassig stämningsmusik och fika.

Det samlade intrycket var att kvällen var mycket lyckat och gav deltagarna Julstämning.

Vi tackar för deltagandet i årets aktiviteter och önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

Lite bildkavalkad från träffen


Hovfotograf för dagen var Kerstin Evander

Tack för bilderna!

-----------------------------------------------------------------------

2011-09-28 till 30

Årets seniordagar har inletts på Folkets Hus av ordförande för BVO Per Mattsson.

Per talade vackert om anhörigverksamheten och vi tror på det, dock måste vi göra klart för oss att vissa värderingsskillnader finns. Dvs dom har hand om ekonomin medan vi dras med problemen i ledet. Vi tror på en god vilja

att nå ett mål som är rimligt för båda parter.

Anhörigföreningen var, som vanligt, representerat genom många flitiga och lojala frivilliga, vilka växelvis bemannade vårt bord. TACK för detta.