Här kommer viktiga länkar som du kan gå vidare till och hämta egna uppgifter.

 

Att visa intresse berikar livet. Ge inte upp!

 

Nätverket Aktiv Senior

Polisen i hela landet

Socialstyrelsen

Sjukvårdsrådgivning

Statistiska Centralbyrån

Svedala kommun

Svenska akademiens ordlista

Sveriges riksdag

Teknik för äldre

Äldre i centrum

Anhörigas riksförbund

Antibiotikarådgivning

Baraportalen

Boverket

Demenscentrum

Hallå konsument

Hjälpmedelsinstitutet

Kommuner o Landsting

KonsumentIQ

Konsumentservice

Konsumentverket

Malmö Anhörigförening

National Encyclopedin

Nationellt kompetenscentr.

Nummerupplysning