Du kan och du har rätt till det. Ge inte upp!

Korta notiser eller kommande program etc. Kommer här längre fram.


Här presenterar vi olika som kan beröra oss alla.

2017-10-07

Årets Äppeltavla i Kivik

Den årliga Äppeltavlan besöktes som vanligt. Det är mycket populärt många tusen personer vallfärdas dit. Konstverket är ett levande verk eftersom materialet är organiskt och färgerna påverkas av klimatet. Nedan bland bilderna kan man se förändringarna efter 14 dagar.

Nedan lite bilder som förklarar omfattningen avseende storlek och skapande.


Originalet vid invigningen till vänster                Förändringen efter 14 dagar

Nedan några bilder vid skapandet


2017-06-07 Skånska Dagbladet
Elisabeth Sandberg

elisabeth.sandberg@skd.se

SVEDALA Lokala projekt fick på onsdagen ett tillskott på hela 70 000 kronor. Svedala anhörigförening och flera idrottsföreningar finns bland dem som fick extra pengar i kassan.

Pengarna delades ut av Sparbanksstiftelsen Skåne i samarbete med Swedbank i Svedala. Som en av ägarna i Swedbank använder Sparbanksstiftelsen Skåne avkastningen av aktierna till att främja olika lokala projekt.

– Genom att stödja lokala projekt inom forskning, näringsliv, utbildning, kultur och idrott är vi tillsammans med Swedbank med och bidrar till den lokala utvecklingen, säger Birgit Hansson som är ordförande i Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse i ett pressmeddelande.

Pengarna som delades ut fördelades till följande: Svedala IF 15 000 kronor, Naverlönnskolans skolidrottsförening 10 000, Svedala volleybollklubb 5 000, Svedala anhörigförening 15 000, Klågerupskolans idrottsförening 10 000 och På Väg (temadagar för årskurs 8) 15 000 kronor.


Till Pressen april 2017

2017-04-12

EFTERLYSNING

NOMINERA EN HJÄLTE – SATSNING AV SVEDALA ANHÖRIGFÖRENING

Satsningen går in på sitt fjärde år. Förra året belönades 10 personer till ett samlat belopp av ca 20 000 Kr. I år räknar vi med att belöna 10 personer.

Svedala Anhörigförening vill uppmärksamma det goda arbetet som görs frivilligt av anhörigstödjare i Svedala kommun. Våra anhörigstödjare förgyller vardagen för våra hjälpbehövande och sparar dina skattepengar.

Svedala Anhörigförening vill lyfta fram anhörigstödjare som frivilligt tar på sig ett behjärtansvärt arbete för att hjälpa andra oavsett vilken relation de har till den hjälpbehövande. Insatsen kan ske i hemmet eller från annat håll och vara av betydande omfattning samt av god kvalitet. Att vara social och aktivt stötta är också en bra insats.

Känner du någon som du tycker gör en god insats? Var inte ogin föreslå en hjälte som genom sin insats sparar massor med kommunalskatt för kommunen och dig!

Mer utförlig information, nomineringsblankett och uppgift om tid för inlämning finns att hämta på Almgatan 10 (Stella dagcentral) i Svedala. 

Ett 40-tal samhällsengagerade företagare ställer upp och sponsrar Svedala Anhörigförenings verksamhet. Föreningen kommer att utse några hjältar som kommer att uppmärksammas/belönas. Hjälp till att rösta fram dessa personer som är väl värda all uppmärksamhet. Hade dessa personer inte gjort detta uppskattade arbete, hade samhället behövt ställa upp och det finansieras ju med våra skattepengar. Med andra ord så sparar dessa anhörigstödjare dina skattepengar.

SVEDALA ANHÖRIGFÖRENING

Ordförande Stefan Bauer, 0709-44 74 60.
 

           Svedala Anhörigförening               

               

         

                           

E-post: kontakt@svedala-ahf.se  Hemsida: www.svedala-ahf.se  Bankgiro:642-8692

Adress: Almgatan 10  233 32 Svedala Tfn. 0709-44 74 60 Org.nr: 802455-4803


 

Efterlysning          


Svedala Anhörigförening söker för belöning de som stödjer eller på annat sätt ger betydelsefull hjälp och uppmuntran åt en Närstående som är mantalsskriven i Svedala Kommun och är i behov av hjälp.

Känner du någon, oavsett ålder, som Du tycker är värd att uppmärksammas med en stunds guldkantad tillvaro för sina stödjande insatser av en närstående. Kontakta oss antingen via E-post kontakt@svedala-ahf.se eller ring 0707-647507 Eva Karlsson eller hämta en nomineringsblankett på Stella Dagcentral Almgatan 10 Svedala. Blanketten skall sedan vara inlämnad senast den 31 maj på samma ställe i slutet kuvert märkt Svedala Anhörigförening.

Vi kan göra detta tack vare våra generösa sponsorer: AB Dalaplantor, Barasalongen, Basma Mote, Blomsterkronan, Börringe Kloster, Cykel och Moped specialisten, Dahls Optik, Florablommor i Svedala AB, Frisörhuset, Handelsbanken, Hair Moment, Hemköp, Hilding Ottosson AB, ICA Kvantum Karlssons, Jacks Sport, Konditori Hörnan, Kontorsettan, KS Maskiner, Larssons Begr. Byrå, Neglén i Svedala, Norrskogsveterinären AB, NyttoLiv Hälsocenter, OKQ8, Perssons Bil i Svedala, Sandhs Bil & Konsult, Speltorsken, Sveakliniken, Svedalahem, Svedala Blommor, Svedala Block & Pennor, Svedala Chark och Grill, Svedala Skomakeri, Svedala Taxi, Svedala Trafikskola, Svedala Ur-Optik-Guld AB, Swedbank, Tandl. Mats Persson, Törringelunds Rest, Vismarlövs Väv & Bageri,

Samt vår partner Svedala Kommun som hjälper till med avlösning vid behov.


Svedala 2016.01.03

Skånska Dagbladet har observerat vår skrivelse till Malmö Stad


Roligt med uppmärksamhet.

Skånskan har uppmärksammat vår skrivelse till Malmö Stad med en utförlig artikel.


Svedala 2015.12.10


Svedala Anhörigföreningens medlemspolicy

Föreningen tillämpar familjeanslutning(om familjemedlemmen så önskar)

Medlemsavgiften per familj bestäms av föreningsstämman årligen. Som familjemedlem räknas den anslutna betalande och dennes närstående samt den betalandes familjemedlemmar och deras barn med familj.

För att vara medlem krävs inte att man skall ha något släktband, god vän arbetskollega eller bara att hysa empati räcker för att man skall kunna kalla sig för anhörig. Alla har vi någon anhörig ibland permanent ibland bara vid kortare funktionsnedsättning som sjukdom eller en varaktig olycka.

Om medlemmarna bor inom kommunen räknas familjeavgiften för alla medlemmar enligt ovan.

Bor medlemmarna utanför kommunen skall dessa familjevis betala ett medlemskap för att bli medlemmar detta oavsett bostadsadress.

Alla kan vara medlemmar även de som bara vill sympatistödja verksamheten. Vem vet när man själv kommer i behovssituation.

All anslutning är naturligtvis frivillig och med personens samtycke. Alla berörda skall tillfrågas.

Argumentet för familjeanslutning är att synliggöra hur många personer som berörs av att någon i vårt samhälle drabbas av något funktionshinder.

Medlemsavgiften skall hållas lågt för att uppmuntra individerna till att visa sin tillhörighet. Vi skall inte skinna de som redan är drabbade av försämrade levnadsförhållanden och högre levnadskostnader.

Sponsorer och Partners är också medlemmar enligt ovan inklusive deras familjer om de så önskar.


         Svedala Anhörigförening               

        Svedala Anhörigförening

                     

E-post: kontakt@svedala-ahf.se  Hemsida: www.svedala-ahf.se  Bankgiro:642-8692

Adress: Almgatan 10  233 32 Svedala Tfn. 0709-44 74 60 Org.nr: 802455-4803Svedala 2015.12.05


Till Malmö Stadsförvaltning


Alla Skånes Anhörigföreningar har bildat ett nätverk. I detta nätverk träffas föreningarna två gånger årligen för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi vill även att genom vårt samarbete sörja för att Skånes alla invånare skall kunna få likartad tillsyn och vård när de det behöver.

Vid vårt senaste möte stod Malmö Anhörigförening för värdskapet. I dagens program ingick ett besök med guide på Malmös trygghetshotell Mathildenborg. Allas samstämmiga uppfattning var väldigt positiv. Grattis Malmö för ett så fint initiativ att ge behövande Malmöinvånarna en möjlighet för rekreation från den arbetsamma vardagen som anhörigvårdare befinner sig i. Vi noterade dock att Trygghetshotellets beläggning är så låg som 50-70 % normalt.

Vår undran är nu om det vore av intresse även för Malmö Stad att ge möjlighet för andra Skånekommuner att hyra in sig. Skulle så vara fallet ber vi att Malmö Stad delger oss under vilka former och vilken kostnad det är genomförbart.

Vi betraktar denna vår förfrågan som en inledande dialog som skall kunna utvecklas till en konkret lösning.

På uppdrag från samtliga närvarande föreningar

Stefan Bauer

Ordförande

Svedala Anhörigförening

(Landets näst största efter Malmö Anhörigförening)
----------------------------------------------------------------------------------------------

2014-

----------------------------------------------------------------------------------------------

2014-03-17

Snart lanserar vi vår stora nyhet att belöna anhörigvårdare som tar hand om någon i Svedala mantalsskriven person. Detta är möjligt tack vare våra snälla företagare som sponsrar oss.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2012-06-18

Svedalas först Trygghetsboende invigdes Furen 2, med  tjugo bostäder.

Stor uppslutning med officiell invigning av ordförande för Beredning för vård och omsorg Per Mattsson. En för Svedala mycket lyckad dag och vi hoppas att det blir många fler. Nyheten mottogs med stor glädje och överaskning då lägenheterna bokades mycket fort. En planerad visningslägenhet behövdes inte. Vi uppmanar kommunen till fortsatt satsning ty detta gynnar såväl individen som kommunen.

Nedan lite bilder från invigningen.

För den musikaliska underhållningen svarade Anna och Jonas

----------------------------------------------------------------------------------------------

2012-03-09

Läskraft

Högläsning för personer med demens

Ett projekt startar inom vår kommun med deltagare från Svedala kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, Biblioteket och Svedala Anhörigförening. Meningen är att frivilliga ställer upp för högläsning, både på vårdhem och för enskilda, inom kommunen. Hemtjänstpersonal och andra som kommer i kontakt med vårdbehövande skall sprida informationen till berörda.

Ett mycket berömvärt initiativ för att förgylla vardagen för våra medmänniskor som är drabbade. Upptaktsmötet hölls på Holmagården den 6 mars och 22 intresserade personer deltog. Detta tyder på att det är gott om frivilliga som vill hjälpa till i vår kommun.

Styrgruppen består av fem personer: Samordnare är Malin Wellsten från SV och övriga deltagare är: Birgitta Andersson Demenssjuksköterska, Malin Held Hentjänsten, Ann-Caroline Skoog Särskilt boende och Lena Nilsson Svedala Anhörigförening.

Vi är glada att vår förening deltar aktivt i detta projekt. Det hör till de arbetspunkter som vi prioriterar.

Vi önskar Arbetsgruppen lycka till. Det är önskvärt och fritt fram att frivilliga intresserade anmäler sig till Malin på tfn 040-40 42 30 eller 0766-23 31 89.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2012-02-28

SKL presenterar en nationellenkät som visar att båda HMC och Bokskogens vårdhem får gott betyg av kommunens invånare. Inresserade kan själv se på http://npe.skl.se

----------------------------------------------------------------------------------------------

2012-02-23

Vid dagens anhörigträff brisserade en bomd dvs. Vår mycket uppskattade anhörig- samordnare Eva Karlsson meddelade att hon lämnar sin tjänst pga. personliga och hälsorelaterade skäl. Vi kommer att sakna henne mycket men samtidigt önskar vi henne lycka till med hennes nya tjäst dvs. Värdinna på Svedalas första trygghetsboende Furen två. Vi är övertygade om att Eva är rätt person även på den befattningen. Tack Eva för alla åren, önskar vi alla anhöriga och speciellt styrelsen.

Kanske ett par avskedsbilder

----------------------------------------------------------------------------------------------

2011.09-28

Årets Nationella Anhörigdag blir den 6 oktober och skall hållas på Holmagården.

Glöm inte att anmäla er omgående. Tiden är mellan kl.17-19. En förhoppningsvis intressant paneldebatt skall hållas där även vår förening deltar i genom ordföranden Stefan.

Vidare skall det sörjas för underhållning med Tangotanter som bjuder på musikalisk kabaré.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2011-05-12

Nästa möte med Anhörignätverket blir 2011-05-16 där infobladet skall presenteras.

Vi återkommer med detaljer efter mötet.

----------------------------------------------------------------------------------------------

2011-02-17

Svedala Anhörigförening Är medlem i det nystartade organet Anhörig Nätverk.

Sammanslutningen är en fortsättning efter Lärande Nätverk som pågick under 2010 och initierades av Nationella kompetenscentrum. Lärande nätverk hade sju möten under året och dess resultat skall sammanställas och distribueras till landets 290 kommuner. Vi lärde oss mycket av dessa möten och nu beslöt samtliga deltagare att vi skall fortsätta lokalt och vidareutveckla anhörigverksamheten i kommunen. Dagens upptaktsmöte beslöt att vi skall ha möten fyra gånger per år och de första två arbetspunkterna skall vara utarbetande av informationsblad, som skall tillställas så många behövande som möjligt. Punkt två skall vara korttidsavlösning.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Satsa på förebyggande hembesök

Relaterat

Mödra- och hälsovård har gjort att Sverige är världsbäst i att få mödrar att överleva förlossning och att hålla spädbarnsdödligheten på en låg nivå.

Det är dags att använda erfarenheterna från det förebyggande arbetet till att även ge äldre fler friska år.

En doktorsavhandling från Umeå universitet har visat att frivilliga, förebyggande hembesök är en metod för att nå ut även till grupper som annars är svåra att nå med information om hälsa och livsstil.

Det finns alltså starka vetenskapliga belägg för att hembesöken bevarar god hälsa och förebygger ohälsa.

Vid hembesöket kan den enskilda äldre få information om vilka möjligheter som finns i närområdet, såsom lokala träffpunkter, aktiviteter inom föreningslivet, seniorgympa, promenadgrupper, möjlighet att erbjuda eller ta emot frivilliginsatser osv. Samtalet handlar också om hur man minskar riskerna för fallskador, hur bostaden kan anpassas, behov av hjälpmedel och den äldres läkemedelsanvändning.

Inte minst för anhörigvårdare har hembesöken visat sig ha en mycket viktig funktion. För de anhörigvårdare som inte redan har kontakt med kommunen, kan det vara ett tillfälle att få information om vilka möjligheter till stöd och avlösning som finns i kommunen. På förslag från regeringen har nu riksdagen beslutat att olika former av anhörigstöd ska finnas i alla kommuner.

Hembesök ska genomföras regelbundet för att få effekt. Det är också viktigt att den som gör hembesöken har kunskap både från äldreomsorgen och primärvård.

Sen 2007 har statsbidrag utgått till kommuner för att erbjuda förebyggande hembesök. Det är nu dags att ta steget så att förebyggande hembesök erbjuds i alla kommuner. Lika självklart som att barn har rätt till Barnhälsovård måste äldre det vara att äldre får stöd i att behålla hälsa och undvika skador och sjukdom. För kommuner och landsting är det dessutom en ren vinstaffär.

Marina Alfredsson – Bror ( c )

Anders W Jonsson ( c )

Artikeln hämtad från tidningen Arbetarbladet 2010-06-10

---------------------------------------------------------------

Svedala placerade sig på en hedersam 47-e plats

i kommuners popularitetslista bland landets 290 kommuner. Grattis Svedala. Nu gäller det att bevaka eller till och med förbättra denna position.

Artikeln hämtad från SDS 2010-05-28.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hur många anhörigvårdare finns det?

Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem.Det är  650 000 människor. Szebehely(forskare)  delar in dem i tre olika grupper: anhörigvårdare, omsorgsgivare och hjälpare. Uppdelningen har vi gjort efter hur mycket de hjälper och vårdar och om de gör det i sitt eget hem eller inte.  

Artikeln är hämtad från Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga 2010-05-28

-----------------------------------------------------------------------------------

Den 20-e maj hade Malmö Anhörigförening ett möte där berörde politiker blev inbjudna och ställdes till svars för den rådande situationen i Malmö stad inom anhörigvården. Många fagra löften uttalades. Inte så konstigt, det är ju valår. Men att konkret kunna svara på hur Malmös problem inom anhörigvården skall lösas, kunde ingen svara på. Det vore kanske på sin plats att vi i Svedala gör något motsvarande. Vi får komma igen senare när vi har blivit varma i kläderna och har fått vår förening riktigt igång.

Kom ihåg att ingen förening är bättre än dess medlemmar. Med andra ord var aktiva och ställ konkreta krav. NI HAR RÄTT TILL DETTA!